ATEX (Patlayıcı Ortam) Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışım patlayıcı ortamı ifade eder.

Yanıcı gaz, buhar veya tozun tehlikeli miktarlarda bulunabileceği alanlarda patlama riskini azaltmak için koruyucu tedbirler alınmalıdır.

İşverenler işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla patlamadan korunma dökümanını hazırlamalıdırlar.

“Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” gereği işverenler; işyerlerinde patlama risklerini değerlendirmek, patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,patlayıcı ortam oluşabilecek yerleri sınıflandırmak, iş yeri ve iş ekipmanları için özel gerekleri sağlamakla yükümlüdür.

Bu kapsamda TMGD Akademi’nin Patlamadan Korunma Dökümanının Hazırlanması konusunda izlediği yol aşağıdaki gibidir:

 • Kimyasal envanter oluşturulması
  (İş yeri çalışma alanlarında kullanılan kimyasalların özel sınıflandırma ile tehlike durumlarının belirlenmesi)( Bu envanter yardımı ile işveren hangi kimyasalların kendisi için risk teşkil ettiğinin farkına varıcak, depolama koşullarını gözden geçirebilecek ve kimyasallar bazında alması gereken önlemlerin farkındalığına varıcaktır)
 • Alan tespiti yapılması
  (Çalışma alanlarında boşalma kaynakları, havalandırmaların durum ve tespiti ile patlayıcı ortam risklerinin belirlenmesi)
 • Gaz ve Sıvı buharları için zone (tehlikeli alan) ’ ların EN 60079-10-1 standardına göre hesaplanması
 • Toz alanlar için zone (tehlikeli alan) ’ ların EN 60079-10-2 standardına ve Dow F&EI metoduna göre hesaplanması
 • Patlayıcı Ortamlarda Ex ekipman seçimi
  (Hesaplanmış alanın tehlike sınıfına göre ortamda kullanılması gereken Ex ekipmanın belirlenmesi)(İşveren tehlikeli alanlarda kullanılması gereken Ex ekipmanı mevcut durum ile mukayese edebilecek ve olması gereken ekipmana göre tedbirini alabilecektir)
 • Zone haritalarının çizimi
  (Fabrika layout veya autocad çizimi üzerinde hesaplanmış bölgelerin gösterilmesi)(İşveren belirlenmiş zone alanlar ile çalışanlarını bilinçlendirerek özel eğitimlerini verebilecek ve gerekli tedbirlerini alabilecektir)
 • Tank ve borulama sistemleri için BREZEE Software kullanılarak yangın ve patlama modellemelerinin oluşturulması
  (Mevcut bulunan kimyasal depolama tankları, boru tesisatları, reaktör vb ekipmanlarda kazara kimyasalların açığa çıkması tehlikelerinin sonuç modellemeleri , BREEZE Software ile görülebilmektedir.)
 • Patlamadan Korunma Dökümanının Hazırlanması
  (İşveren dökümanının hazırlanması ile mevcut durumda alınması gereken tedbirlerini öğrenecek, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumak ve işyeri güvenliğini sağlamak amacıyla gerek şartları uygulamaya geçebilecektir. Aynı zamanda teftişlerde bakanlığa karşı “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” gereği sorumluluğunu yerine getirmiş olup cezai yaptırıma maruz kalmayacaktır)
 • Patlayıcı Ortamların önlenmesi için danışmanlık
  (Tehlikeli alan (zone) ’ların tespit edilmesinden sonra alanları en az tehlikeli alana çekebilmek için yapılması gerekenlerin tespiti ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ile işveren daha güvenli çalışma ortamının gereklerini öğrenebilecektir)

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi için tıklayın Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması hizmeti için bize ulaşın