DGR

 

Tehlikeli madde kuralları İngilizce adıyla Dangerous Goods Regulations ya da DGR, uçakla taşınması muhtemel her türlü tehlikeli maddenin miktar, paketlenme ve taşınma şartlarının belirtildiği uluslararası kurallardır.

Günlük hayatta ve endüstride kullanımda olan tehlikeli maddelerden bazıları, onaylı miktarda, doğru paketlenmiş ve sevk edilmişlerse havayoluyla da güvenli bir şekilde taşınabilir.

Doğru ve güvenilir bir şekilde taşımanın sağlanabilmesi için, tehlikeli maddeler IATA Tehlikeli Madde Kuralları ile tüm yerel ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun bir şekilde kabul edilirler.

IATA’ya üye havayolları 1953 yılında, her türlü madde ve malzemenin havayoluyla taşınması taleplerinin artması ve artış neticesinde taşınan her şeyin kontrol altına alınmadığı takdirde yolcunun, uçuş ekibinin, uçağın ve taşınan diğer malzemelerin emniyetini ciddi olarak etkileyebileceğini belirledi. Bunun sonucunda eldeki verilerle her türlü malzeme, miktar, paketlenme ve taşınma şartları anlamında değerlendirilerek 1956 yılında ilk “IATA Dangerous Goods Regulations (IATA Tehlikeli Maddeler Kuralları)” kitabı yayınlandı.

IATA_DGR_56th_2015_Spiral

IATA Dangerous Goods Regulations DGR kitabının 1 Ocak 2015 itibari ile 56ıncı versiyonu geçerlidir.

Kısım 1 Applicability Uygulanabilirlik
Kısım 2 Limitations Kısıtlamalar
Kısım 3 Classification Sınıflandırma
Kısım 4 Identification Tanımlama
Kısım 5 Packing Paketleme
Kısım 6 Packaging Specifications and Performance Tests Paketleme özellikleri ve Performans testleri
Kısım 7 Marking and Labelling İşaretleme ve etiketleme
Kısım 8 Documentation Dokümantasyon
Kısım 9 Handling Elleçleme – Taşıma
Kısım 10 Radioactive materials Radyoaktif maddeler
Ekler Appendices
İndeks Index