2017 Yılı SRC5 Sınav Takvimi Duyurusu

2017 yılı içerisinde Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi çerçevesinde 2017 yılının ikinci yarısında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yapılması planlanan SRC5 Sınavları ile ilgili sınav...

Devamı

2017 yılı TMGD Sınavı Tarih Değişikliği

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği çerçevesinde; Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazananlar için, yayınlanan 2017 yılı içerisinde yapılacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı(TMGD) Sınav takviminde Yüksek Öğretim...

Devamı

22 Nisan 2017 Sınav Sonuç Duyurusu

22 Nisan 2017 tarihinde yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı (TMGD ADR, TMGD RID+IMDG Kod) Sonuçları yayınlanmış olup, https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle öğrenilebilmektedir. Eğitim kuruluşları aracılığıyla sınava başvuranların sonuçları ayrıca kamu.türkiye.gov.tr üzerinden eğitim kuruluşlarına bildirilmiştir. TMGD ADR...

Devamı

TEHLİKELİ YÜKLERLE İLGİLİ GÖZETİM HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNACAK GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

Deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerinin yürütülmesine ve gözetim hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, Bakanlığımızca “Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği” hazırlanarak 16.12.2016 tarih ve 29920 sayılı...

Devamı

Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Yeniden Yayımlanmıştır

Tehlikeli maddelerin denizyoluyla taşınmasına yönelik uygulamalar, Ülkemizin de üyesi bulunduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) mevzuatı kapsamında, 655 Sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Tehlikeli maddelerin...

Devamı