Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge revize edilerek Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.