adr-mod

ADR

ADR Konvansiyonu Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Karayollarında Taşınmasına dair bir Avrupa anlaşmasıdır. Bu konvansiyon Birleşmiş Milletler (United Nations – UN) “Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE)” himayesinde 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İtalya...

Devamı
rid

RID

TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI   BİRİNCİ BÖLÜM   Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı; tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir...

Devamı
dgr

DGR

  Tehlikeli madde kuralları İngilizce adıyla Dangerous Goods Regulations ya da DGR, uçakla taşınması muhtemel her türlü tehlikeli maddenin miktar, paketlenme ve taşınma şartlarının belirtildiği uluslararası kurallardır. Günlük hayatta ve endüstride kullanımda olan tehlikeli maddelerden bazıları, onaylı...

Devamı
imdg

IMDG

Yıllar boyunca birçok denizcilik ülkesi deniz yoluyla tehlikeli yük taşınmasını düzenlemek için önlemler almışlardır. Ancak bu çeşitli kural, kod ve uygulamalar, çerçevede ve özellikle bu tip yüklerin tanımlanması ve etiketlenmesinde farklılıklar göstermişlerdir. Hem kullanılan terminoloji, hem de...

Devamı