Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ 

Programın Amacı:

Katılımcılara,  AB ATEX direktifleri ve Türkiye’deki yasal uygulamaları, toz ve gaz patlaması tehlikesi içeren işletmeler için TS EN 60079 standartları gereğince patlayıcı ortamların sınıflandırılması,  bu zonlar için patlama risklerinin değerlendirmesi, riskleri ortadan kaldıracak şekilde patlamadan korunma dokümanı hazırlaması ve  bu ortamlarda kullanılabilecek ekipmanların/malzemelerin bu ortamlara uygunluğunun değerlendirilmesi için gereli  bilgilerin verilmesi

Programın İçeriği:

 • Ulusal ve uluslararası Mevzuat  ve Standartlar
 • 94/9/EC ve 99/92/EC Yönergeleri- ATEX Direktifleri
 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik                                                              
 • TS EN 60079-10-1 : 2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması- Patlayıcı Gaz Atmosferler                                                                   
 • TS EN 60079-10-2 : 2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması-Yanıcı Toz Atmosfer
 • TS EN 60079-10-1 ve TS EN 60079-10-2 (2009) ile (2015) standartları arasındaki farklar                                                                     
 • Genel Yangın Bilgileri ve İlgili Tanımlar
  • Yangın bilgileri ve tanımlar                                                                  
  • Sıvı buharı, gaz ve toz patlama mekanizmaları                                               
 • Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi  
  • Risk değerlendirmesine genel bakış                                                                 
  • Tehlikeli patlayıcı ortamın oluşma ihtimalleri                                                 
 • Muhtemel Tutuşturma Kaynakları         
  • Sıcak yüzeyler                                                                
  • Alevler ve sıcak gazlar(Sıcak parçacıklar dahil)                                               
  • Mekanik olarak oluşan kıvılcımlar                                                                   
  • Elektrikli cihazlar                                                           
  • Kontrolsüz elektrik akımları ve katodik korozyon koruması                             
  • Statik elektrik                                                                 
  • Yıldırım                                                              
  • Radyo frekans (RF) elektromanyetik dalgaları (104 Hz’den 3×1011 Hz’e kadar)
  • Elektromanyetik dalgalar (3×1011 Hz’den 3×1015 Hz’e kadar)           
  • İyonlaştırıcı radyasyon                                                              
  • Ultrasonik ses dalgaları                                                             
  • Adyabatik sıkışma ve şok dalgaları                                                                   
  • Egzotermik tepkimeler (tozların kendiliğinden tutuşması dâhil)                     
 • En 60079-10-1 Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması Patlayıcı Gaz Atmosferler Standardı Uygulamaları    
  • Boşalma hızı nedir?                                                                   
  • Deşarj Katsayısı                                                             
  • Arka Plan Gaz yoğunluğu kavramı                                                                    
  • Boşalma Karakteristiği kavramı                                                           
  • Seyrelme derecesi, zone hesaplama tablosu,                                                  
  • Gaz ve sıvıların boşalma oranları nedir? Boşalma Kaynakları, Sürekli, Ana ve Tali Boşalma Derecesi Veren Kaynaklar, Kısıtlanan ve Kısıtlanmayan Gazlara ait Boşalma Hızı Hesaplamaları                                                            
  • Havalandırma hızı tablosu ve havalandırmanın patlayıcı atmosfere etkisi     
  • Havalandırma nasıl değerlendirilir?                                                                
  • Havalandırma ve seyrelme arasındaki ilişki                                                    
  • Bina içi havalandırmanın, açıklıklara, rüzgar yönüne, binanın şekline göre değerlendirilmesi                                                             
  • Havalandırmada Baca etkisi (Stack Effect)/ İndüklenmiş havalandırma etkisi           
  • Havalandırma hacimsel akış oranı                                                                   
  • EN 60079 – 10 Yanıcı Sıvı Ve Gazlar ZONE hesaplanması                               
  • EN 60079 -10 -1 Standardına Göre Örnek Uygulamalar                                             
  • Sprey boya kabinlerinde formülasyon yöntemi ile zon hesaplaması               
 • En 60079-10-2 ,Tozlar Standartı Uygulamaları 
  • Toz Patlama Pentagonu                                                            
  • Tutuşabilir Toz Nedir? Hibrid Karışım Nedir?                                                   
  • Toz Sınıflandırılması, Toz Tanelerinin Hareketi                                               
  • Toz Dağılımında Etkin Parçacık Dağılımının Rolü                                            
  • Toz Bulutu Patlamasının Oluşması için Gerekli Olan Şartlar                           
  • Toz boya kabinlerinde zon hesaplaması (Formülasyon yöntemi)                     
  • Toz Bulutu Patlamasının Oluşması için Gerekli Olan Şartlar                           
 • EN 60079-10-2: ye Göre;Tozların Patlayıcı Ortam Hesabının Belirlenmesi     
  • Tozun Hacimsel Sınırı Nasıl Belirlenir?                                                            
  • Toz grubunun belirlenmesi, Zone Genişliği                                                      
  • Patlayıcı Ortam Nasıl Belirlenir?                                                                      
  • Endeksin kullanımı ve Alan Sınıflandırması                                                      
 • Patlamaya Karşı Koruyucu Tedbirlerin Belirlenmesi    
  • Patlayıcı Alanlarda Kullanılabilecek Teçhizat Seçimi                                       
  • Avrupa normlarına (EN) göre cihazların etiketleri, örnekleri ile IEC ve EN ye göre ısı grupları,                                                            
  • Patlayıcı ortam miktarının bertaraf edilmesi veya azaltılması                        
  • Birincil, İkincil ve Üçüncül Önlemler                                                                
  • Patlamanın etkilerini azaltmak için donanım, koruyucu sistem ve bileşenlerin tasarımı ve yapımıyla ilgili özellikler                                                             
 • Exproof Cihazların Gruplandırılması      
  • Bölgelere Göre Koruma Tiplerinin Kullanımı                                                   
  • Ex-Proof Ekipmanların Koruma Tipleri                                                             
  • Ex-Proof Ekipmanların Sıcaklık Sınıflamaları                                                   
  • Örnek Ekipman Etiketlemesi ve Zone’a göre Ekipman Seçimi            
 • Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması
  • Patlamadan Korunma Dokümanı İçeriği ve ekler                       

Eğitmen

Abidin ÖZLER – Mak. Müh. İGU (A)

Abidin ÖZLER – Mak. Müh. İGU (A)

Patlamadan korunma dokümanı konusunda eğitim verdiği kurum ve kuruluşlardan bazıları

 1. ÇASGEM – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
 2. Mersin Makine Mühendisleri Odası
 3. İstanbul Jeofizik Mühendisleri Odası
 4. Adana Jeoloji Mühendisleri Odası
 5. Ankara Makine Mühendisleri Odası
 6. Çankırı Karatekin Ünv.
 7. Ankara Fatih. Ünv.
 8. Karaman Mehmet Bey Ünv.
 9. Kemerburgaz Ünv.
 10. Erciyes Ünv.
 11. Samsun İş güvenliği Uzmanları Derneği
 12. Aydın Isgümder İş Güvenliği Uzmanlari Ve İşyeri Hekimleri Derneği
 13. Haliç Ünv.
 14. Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası
 15. Ankara Çevre Mühendisleri Odası
 16. Başkent Üniversitesi
 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
 18. BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (Eğitim, Yazılım ve Danışmanlık)

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırladığı kuruluşlardan bazıları:

 1. İndorama Ventures Pet Resin Tesisi
 2. Meltem Kimya
 3. Tezkim Kimya (Eğitim, Yazılım ve Danışmanlık)
 4. Kumtel A.Ş.
 5. Kangal Termik Santrali
 6. NV TURKSE PERENCO Ham Petrol Üretim Tesisleri
 7. Petrol Ofisi Madeni Yağ Üretim tesisleri
 8. Onteks (Can Bebe – bebek bezi)
 9. Enpay A.Ş. Elektrik Pano İmalat
 10. İşbir Sünger A.Ş
 11. İstikbal A.Ş. ( Yatak Grubu)
 12. İstikbal A.Ş. ( Ev Tekstili Grubu)
 13. Matesa Tekstil A.Ş.
 14. Deniz Tekstil A.Ş.
 15. Hürsan Tekstil A.Ş.
 16. Boettcher Matbaa Malzemeleri Ticaret Ltd.Şti.
 17. FAGÜN Gıda San. Tic. A.Ş.
 18. Kingspan Yapı Elemanları AŞ.
 19. Deniz Tekstil A.Ş.
 20. Hürsan Tekstil A.Ş.
 21. Modesan A.Ş.
 22. Koza Polyester A.Ş.

Seveso (Bekra) Çalışmaları

 1. İşbir Sünger A.Ş. (Torbalı ve Ankara tesisleri)
 2. Yatağan Termik santrali