Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

99/92/EC sayılı Atex 137 olarak adlandırılan Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ülkemizde “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” olarak 30.Nisan.2013 de yenilenerek yürürlüğe girmiştir. Atex 137 direktifinde ZONE (Bölge)’ ların genel tarifi yapılmış, tehlikeli bölgelerin tanımlanması işverene bırakılmıştır. Aynı şekilde mevzuatımız gereği işverenler işyerlerinde patlama risklerini değerlendirmek, patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, patlayıcı ortam oluşabilecek yerleri sınıflandırmak, iş yeri ve iş ekipmanları için özel gerekleri sağlamakla yükümlüdür.
94/9/EC sayılı Atex 100a olarak adlandırılan Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ise “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik” olarak mevzuatımıza girmiştir. İşverenler patlamadan korunma dökümanında zone ’ ları sınıflandırdıktan sonra mevzuat gereği uygun ekipman tasarımı, kullanımı, kontrol ve bakımını yapmakla yükümlüdür.
İşverenler işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla ve uygun ekipman tasarımı ve kullanımı ile işyeri güvenliğinin sağlanması açısından patlamadan korunma dökümanını hazırlamalıdırlar.
Mevzuatımız dokümanın “konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce” hazırlanmasını öngörmektedir. Katılacağınız bu eğitim ile Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1.GÜN

 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanmasının Mevzuat Zorunluluğu ve İlgili Yönetmelikler
 • Atex Direktifleri ve içerikleri
 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik gerekleri
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik gerekleri
 • Zone tanımları ve ZONE – DIVISION karşılaştırması
 • Patlayıcı ortam nedir, patlama koşulları ve çeşitliliği
 • Gaz, Buhar ve Toz Patlamaları
 • Tehlikeli bölgeleri oluşturan kaynaklar, tutuşturma kaynakları ve boşalma derecelerinin belirlenmesi , Boşalma hızı, Sürekli, Ana ve Tali Boşalma kaynakları
 • Havalandırma tipleri, patlayıcı ortamda havalandırma
 • EN 60079-10-1 yanıcı sıvı ve gazlar için Zone hesaplanması (boşalma kaynaklarının tipine göre) , Kullanılan Formüller ve hesaplamalar
 • EN 60079-10-1:2015 standardına göre örnek uygulamalar

2.GÜN

 • Tozların tutuşabilirliği , Toz yangın-patlama ilişkisi
 • Tozlarda patlayıcı ortam belirleme
 • NFPA , EN 60079-10-2 ve DOW F&EI Standartlarına göre tozlarda Zone sınıflandırması  Patlama Riskinin Değerlendirilmesi , örnek hesaplamalar
 • Ekipman kontrol kriterleri , patlayıcı alanlarda kullanılabilecek ekipmanın seçimi  Patlamadan Korunma Dokümanı İçeriği

 

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi takvimi için tıklayın Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi başvurusu için tıklayın