SRC5 – ADR Eğitimi

Ülkemizde 1 Ocak 2014 Tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikler ile Ulusal ve uluslararası karayollarında Tehlikeli Yük Taşımacılığı yapacak şoförlerin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5 ADR) sahibi olmaları zorunlu olmuştur.

SRC5 (ADR) Eğitimi

Tehlikeli Yük Taşımacılığı için gerekli SRC 5 / ADR Belgesi almak isteyen adayların SRC 3 Uluslararası Eşya – Kargo Taşımacılığı Belgesi ya da SRC 4 Yurtiçi Eşya – Kargo Taşımacılığı belgelerinden en az birine sahip olması gereklidir.

SRC 5 Belgesine sahip olmak için diğer şartlar ise, Psikoteknik değerlendirme belgesi, sürücü belgesi ve en az İlkokul diploması.

 • SRC 5 / ADR Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
 • SRC 5 / ADR Belgesi sahiplerinin, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 6 ay içinde bir eğitim kurumunda yenileme eğitimine katılmaları ve Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları halinde mevcut belgenin geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni SRC 5 / ADR belgesi verilir.

SRC 5 / ADR eğitim kayıtlarımız için gerekli evraklar:

 1. 2 Adet Fotoğraf
 2. Ehliyet Fotokopisi
 3. TC Kimlik No İşlenmiş Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. Eğitim Durumunuza Göre Diploma, Tasdikname ya da Öğrenci Belgesi Fotokopisi
 5. SRC 3 veya SRC 4 mesleki yeterlilik belgesinin fotokopisi

Tehlikeli Yüke Taşımacılığı Eğitiminin İçeriği

EĞİTİM DERS SÜRELERİ (SAAT)
SRC 5 / ADR Temel Eğitimi 19
SRC 5 / ADR Tank Eğitimi ADR Temel eğitimini tamamlayanlar katılabilir 13
SRC 5 / ADR Sınıf 1 Patlayıcı Maddeler Eğitimi ADR Temel eğitimini tamamlayanlar katılabilir 8
SRC 5 / ADR Sınıf 7 Radyoaktif Maddeler Eğitimi ADR Temel eğitimini tamamlayanlar katılabilir 8

 

Tehlikeli Yük Taşımacılığı Yenileme Eğitiminin İçeriği

 1. ADR Temel Yenileme Eğitimi: ADR Temel Eğitiminin yarı süresindeki eğitimdir.
 2. ADR Tank Yenileme Eğitimi: ADR Tank Eğitiminin yarı süresindeki eğitimdir.
 3. ADR Sınıf 1 Yenileme Eğitimi: ADR Sınıf 1 Eğitiminin yarı süresindeki eğitimdir.
 4. ADR Sınıf 7 Yenileme Eğitimi: ADR Sınıf 7 Eğitiminin yarı süresindeki eğitimdir.

 

Tehlikeli Yük Taşımacılığı Eğitimi Müfredatı

 1. ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 18 saat teorik, 1 saati uygulama olmak üzere toplam 19 ders saati olarak asgari aşağıdaki hususları içerir:
  1. Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel hükümler,
  2. Başlıca tehlikeli madde sınıfları,
  3. Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin bilgiler,
  4. Farklı tehlikeli madde sınıfları için geçerli olan önleyici ve güvenlik tedbirleri,
  5. Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),
  6. İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,
  7. Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,
  8. Taşıt üzerindeki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,
  9. Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,
  10. Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,
  11. Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,
  12. Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
  13. Deniz ve Hava Limanlarına tehlikeli yük getiren veya limanlardan yük alan araç sürücülerine yönelik ilgili Uluslararası sözleşmeler kapsamında genel bilgiler,
  14. Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,
  15. Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kazaların önlenmesi, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlarda alınması gereken önlemler vb.),
  16. Güvenlik bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin),
  17. Yükleme emniyetine ilişkin genel hükümler,
  18. Yükleme emniyetini sağlayan ekipmanların tanıtımı,
  19. Tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçlarda bulunması gereken evrakların tanıtımı,
 2. ADR Tank Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank Eğitimi en az 12 saat teorik, 1 saati uygulama olmak üzere toplam 13 ders saati olarak asgari aşağıdaki hususları içerir.
  1. Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan taşıtların davranışları,
  2. Taşıtların özel gereklilikleri,
  3. Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemleriyle ilgili genel teorik bilgi,
  4. Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay işareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası vb).

 

 1. ADR Sınıf 1 Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 1 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.
  1. Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin özel tehlikeler,
  2. Sınıf 1’e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin özel gereklilikler.
 2. ADR Sınıf 7 Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 7 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.
  1. İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler,
  2. Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, elleçlenmesi, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin özel gereklilikler,
  3. Radyoaktif malzeme taşıyan araçların karıştığı bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.

Tehlikeli Yük Taşımacılığı Yenileme Eğitimleri:

 1. Yenileme Eğitimleri düzenli aralıklarla devam edilen bilgi yenileme programları olup, şoförlerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek, yeni teknik, yasal düzenleme ve tehlikeli maddelerle ilgili gelişmeleri kapsar.
 2. Yenileme Eğitimleri, ilk temel veya ilk uzmanlık eğitimleri için belirlenen sürelerin en az yarısı kadar olacaktır.
SRC5 (ADR) Eğitimi başvurusu için tıklayın